Op zoek naar (zorg)personeel

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Wie zijn we? HVK vzw werkt met ongeveer 1400 vrijwilligers, die ingezet worden in drie activiteitendomeinen: opleidingen EHBO, EHBO-hulpposten bij evenementen en patiëntenvervoer. Daarnaast zijn er een 50-tal beroepskrachten actief die een ondersteunende rol hebben of als ambulancier actief zijn. On…

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Om de zorgsector te ontlasten wordt in stad Vilvoorde een schakelzorgcentrum (noodziekenhuis) opgestart. In dit schakelzorgcentrum zal de overflow van patiënten uit AZ Jan Portaels en UZ Brussel verzorgd worden. Er worden zowel Covid-19 als niet Covid-19 patiënten opgenomen die (nog) niet ziek genoe…