Hulp met online communicatie

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Update: AGConsult is bezig met het project van vzw ArmenTeKort.   ArmenTeKort is een buddywerking die kansrijke en kanszoekende stadsgenoten met elkaar in verbinding brengt. Momenteel zijn er meer dan 280 buddyduo’s actief in Antwerpen. Ons doel voor 2020 is het matchen van 500 nieuwe duo’s, ma…

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Wij kunnen momenteel extra hulp gebruiken op 2 manieren: Hulp bij het schrijven en lay-outen van ons promotiemateriaal: banners, flyers, affiches en een nieuwe website specifiek voor Auxilia Gent. Zodat we extra sterk staan om nieuwe leden aan te trekken na de lockdown. Donaties voor lesmateriaal (l…

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Maks is een buurtorganisatie. Onze doelgroep zijn kortgeschoolde volwassenen en hun gezinnen. We zijn dagdagelijks bezig met het wegwerken van de digitale kloof en het verbeteren van de toegang tot de arbeidsmarkt voor bewoners van de aandachtswijken in Brussel met focus oip Kuregem en Molenbeek. On…

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Wie is Plan International? Plan International België is een Belgische ngo die kinderrechten en gelijke kansen voor meisjes verdedigt in meer dan 75 landen. Ook in crisissituaties zoals Covid-19 beschermen wij kinderen wereldwijd door noodhulpprojecten op te zetten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika….

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Door de coronacrisis kunnen de projecten van Volunteer Programs Forever in ontwikkelingslanden nu niet draaien en daardoor is het enorm moelijk om te blijven bestaan. Onze kosten om de gemeenschap te blijven ondersteunen lopen door en er komt geen funding binnen. We zijn hard op zoek naar de volgend…

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

’t pASSt is een begeleidingscentrum voor mensen met autisme. We bieden zinvolle dagbesteding door middel van atelierwerking, waarbij ieder zichzelf kan en mag zijn. Wij moesten ’t pASSt sluiten vanaf 13 maart. Sinds vorig jaar mei verhuisden we naar een eigen locatie om een ruimer aanbod aan onderst…

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Update: Emmaüs is reeds geholpen door de communicatiepros tegen COVID19BE. Het resultaat kan je hier vinden. Wil je meer zien van de communicatiepro’s tegen COVID19BE? Check de facebookgroep. Emmaüs is een vzw die ziekenhuizen, woonzorgcentra, geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, kinderopvang en…