Gratis goederen

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Info over onze werking kan je vinden op www.filetdivers.be Heel onze groepswerking ligt nu stil…. De sociale kruidenier turnen we om in een verdeling van pakketten en een geregisseerde aanmelding/ophaling. We verdelen 200 gratis pakketten per week. Er zijn 450 klanten, goed voor 900 volwassenen en…

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Wie zijn we? HVK vzw werkt met ongeveer 1400 vrijwilligers, die ingezet worden in drie activiteitendomeinen: opleidingen EHBO, EHBO-hulpposten bij evenementen en patiëntenvervoer. Daarnaast zijn er een 50-tal beroepskrachten actief die een ondersteunende rol hebben of als ambulancier actief zijn. On…