Gratis diensten

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Wij kunnen momenteel extra hulp gebruiken op 2 manieren: Hulp bij het schrijven en lay-outen van ons promotiemateriaal: banners, flyers, affiches en een nieuwe website specifiek voor Auxilia Gent. Zodat we extra sterk staan om nieuwe leden aan te trekken na de lockdown. Donaties voor lesmateriaal (l…

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Wie zijn we? HVK vzw werkt met ongeveer 1400 vrijwilligers, die ingezet worden in drie activiteitendomeinen: opleidingen EHBO, EHBO-hulpposten bij evenementen en patiëntenvervoer. Daarnaast zijn er een 50-tal beroepskrachten actief die een ondersteunende rol hebben of als ambulancier actief zijn. On…

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Maks is een buurtorganisatie. Onze doelgroep zijn kortgeschoolde volwassenen en hun gezinnen. We zijn dagdagelijks bezig met het wegwerken van de digitale kloof en het verbeteren van de toegang tot de arbeidsmarkt voor bewoners van de aandachtswijken in Brussel met focus oip Kuregem en Molenbeek. On…

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Wie is Plan International? Plan International België is een Belgische ngo die kinderrechten en gelijke kansen voor meisjes verdedigt in meer dan 75 landen. Ook in crisissituaties zoals Covid-19 beschermen wij kinderen wereldwijd door noodhulpprojecten op te zetten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika….

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Ik bied als grafisch vormgever mijn creativiteit aan. Ik wil graag helpen met het ontwerpen van drukwerk voor evenementen (denk maar aan flyers, posters, tickets…), magazines, verslagen, folders of brochures met overzichten van je activiteiten… Contacteer me gerust als ik iets voor jou kan betek…

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Wij zijn met een groep Limburgse vrijwilligers (scholen en particulieren) bezig met het maken van gelaatsmaskers voor onze zorgverleners (dus niet de alom gekende mondmaskers) d.m.v. 3D-printing. Doelgroep: ziekenhuizen, WZC, thuisverpleging, ambulances, dokters, tandarts, … Het reguliere marktaan…

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Door de coronacrisis kunnen de projecten van Volunteer Programs Forever in ontwikkelingslanden nu niet draaien en daardoor is het enorm moelijk om te blijven bestaan. Onze kosten om de gemeenschap te blijven ondersteunen lopen door en er komt geen funding binnen. We zijn hard op zoek naar de volgend…