Plan International België – kinderrechten en gelijke kansen voor meisjes

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Wie is Plan International?

Plan International België is een Belgische ngo die kinderrechten en gelijke kansen voor meisjes verdedigt in meer dan 75 landen. Ook in crisissituaties zoals Covid-19 beschermen wij kinderen wereldwijd door noodhulpprojecten op te zetten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

We realiseren ons dat jij en heel België niet gespaard blijven in deze crisis. Bedankt dat jouw bedrijf zich wil inzetten op vrijwillige basis, want als deze noodsituatie escaleert in ontwikkelingslanden, zal dit catastrofale gevolgen hebben voor kinderen wereldwijd.

Hoe kan jouw bedrijf helpen?

Jouw bedrijf kan Plan International helpen in volgende domeinen:

Communicatie & Marketing

  • Copywriters: vlotte wervende teksten schrijven in het Nederlands of Frans om mensen te sensibilseren rond de acties die wij ondernemen op het terrein en specifiek rond noodhulp voor Covid-19.
  • Grafisch designers: visualiseren van onze acties op het terrein aan de hand van infographics, banners voor op sociale media, banners voor google ads, …
  • Video- of animatie wizards: korte animaties voor sociale media maken om onze fondsenwerving kracht bij te zetten. (Vb. visualiseren van een hygiënekit die wij uitdelen aan kinderen in nood)

Sociaal ondernemen

  • Cause-related Marketing: doneer een percentage van jouw omzet aan onze noodhulpprojecten rond Covid-19.
  • Schenk advertentieruimte: schenk ons jouw aangekochte advertentieruimte.
  • Word Plan Ouder: breng je team bij elkaar door Plan Ouder te worden.

Heb je zelf nog een brilliant idee? Laat het ons weten!

 

Jochem Roels
corporates@planinternational.be
Wat is het adres van je website of specifieke Actie 2020-pagina? (optioneel): http://www.planinternational.be