Het Vlaamse Kruis (HVK), logistieke ondersteuning bij ziekenhuizen en huisartsenposten

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Wie zijn we?
HVK vzw werkt met ongeveer 1400 vrijwilligers, die ingezet worden in drie activiteitendomeinen: opleidingen EHBO, EHBO-hulpposten bij evenementen en patiëntenvervoer. Daarnaast zijn er een 50-tal beroepskrachten actief die een ondersteunende rol hebben of als ambulancier actief zijn.

Onze inzet tegen corona:
Het doelpubliek dat we met onze kennis en kunde wensen te bereiken zijn de wel of niet Covid-19 gediagnosticeerde patiënten. Op dit ogenblik is HVK actief in de logistieke ondersteuning bij ziekenhuizen en huisartsenposten, waar vrijwilligers ondersteuning bieden in de opvang van patiënten, maar waar ook tenten en andere middelen worden ingezet.

Daarnaast focust HVK zich op patiëntenvervoer, waar ondersteuning wordt geboden aan de Federale Overheid aan de hand van een fall-back oplossing ingeval het reguliere 112 netwerk dient te worden ondersteund.
Hierbij wordt ook een callcenter bemand.
Waar de lokale ondersteuningen de lokale bevolking bereikt, wat te vatten valt in termen van één of meerdere gemeenten, betreft de fall-back oplossing een dekking voor heel België.

Heidi Op de Beeck
corona@hvk.be
015276100