Skip to content

Goede doelen

Welke hulp kan jij gebruiken?

Ben jij een goed doel of een organisatie in nood en kan je hulp gebruiken in deze coronacrisis? 

Help een goed doel

Bekijk in deze lijst hoe jij goede doelen en organisaties in nood nu het best kan ondersteunen.
Goed om te weten: alleen giften die je doet aan erkende goede doelen zijn voor 45% fiscaal aftrekbaar.
Zie de site van de FOD Financiën voor meer info over giften en fiscale voordelen

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Update: AGConsult is bezig met het project van vzw ArmenTeKort.   ArmenTeKort is een buddywerking die kansrijke en kanszoekende stadsgenoten met elkaar in verbinding brengt. Momenteel zijn er meer dan 280 buddyduo’s actief in Antwerpen. Ons doel voor 2020 is het matchen van 500 nieuwe duo’s, ma…

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Wij kunnen momenteel extra hulp gebruiken op 2 manieren: Hulp bij het schrijven en lay-outen van ons promotiemateriaal: banners, flyers, affiches en een nieuwe website specifiek voor Auxilia Gent. Zodat we extra sterk staan om nieuwe leden aan te trekken na de lockdown. Donaties voor lesmateriaal (l…

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Info over onze werking kan je vinden op www.filetdivers.be Heel onze groepswerking ligt nu stil…. De sociale kruidenier turnen we om in een verdeling van pakketten en een geregisseerde aanmelding/ophaling. We verdelen 200 gratis pakketten per week. Er zijn 450 klanten, goed voor 900 volwassenen en…

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Beste, Eerst en vooral wil ik jullie feliciteren met dit top initiatief! We vragen om jullie hulp! Dit om onze foundation – die ik hieronder kort even toelicht – te ondersteunen. Heart For Horeca is een foundation die startende horeca-zaken financieel wil bijstaan door een deel van hun huurkost te b…

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Wie zijn we? HVK vzw werkt met ongeveer 1400 vrijwilligers, die ingezet worden in drie activiteitendomeinen: opleidingen EHBO, EHBO-hulpposten bij evenementen en patiëntenvervoer. Daarnaast zijn er een 50-tal beroepskrachten actief die een ondersteunende rol hebben of als ambulancier actief zijn. On…

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Door de crisis staan alle inkomsten momenteel on hold, we kunnen dus alle financiële hulp gebruiken zodat we na deze crisis weer kunnen zorgen voor onze paarden. Door de coronacrisis zijn al onze activiteiten on hold gezet, onze enige bron van inkomsten om alle opgevangen dieren te kunnen voeden en…

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Maks is een buurtorganisatie. Onze doelgroep zijn kortgeschoolde volwassenen en hun gezinnen. We zijn dagdagelijks bezig met het wegwerken van de digitale kloof en het verbeteren van de toegang tot de arbeidsmarkt voor bewoners van de aandachtswijken in Brussel met focus oip Kuregem en Molenbeek. On…

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Wie is Plan International? Plan International België is een Belgische ngo die kinderrechten en gelijke kansen voor meisjes verdedigt in meer dan 75 landen. Ook in crisissituaties zoals Covid-19 beschermen wij kinderen wereldwijd door noodhulpprojecten op te zetten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika….

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Om de zorgsector te ontlasten wordt in stad Vilvoorde een schakelzorgcentrum (noodziekenhuis) opgestart. In dit schakelzorgcentrum zal de overflow van patiënten uit AZ Jan Portaels en UZ Brussel verzorgd worden. Er worden zowel Covid-19 als niet Covid-19 patiënten opgenomen die (nog) niet ziek genoe…

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Wij zijn met een groep Limburgse vrijwilligers (scholen en particulieren) bezig met het maken van gelaatsmaskers voor onze zorgverleners (dus niet de alom gekende mondmaskers) d.m.v. 3D-printing. Doelgroep: ziekenhuizen, WZC, thuisverpleging, ambulances, dokters, tandarts, … Het reguliere marktaan…

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Door de coronacrisis kunnen de projecten van Volunteer Programs Forever in ontwikkelingslanden nu niet draaien en daardoor is het enorm moelijk om te blijven bestaan. Onze kosten om de gemeenschap te blijven ondersteunen lopen door en er komt geen funding binnen. We zijn hard op zoek naar de volgend…

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

’t pASSt is een begeleidingscentrum voor mensen met autisme. We bieden zinvolle dagbesteding door middel van atelierwerking, waarbij ieder zichzelf kan en mag zijn. Wij moesten ’t pASSt sluiten vanaf 13 maart. Sinds vorig jaar mei verhuisden we naar een eigen locatie om een ruimer aanbod aan onderst…

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

Update: Emmaüs is reeds geholpen door de communicatiepros tegen COVID19BE. Het resultaat kan je hier vinden. Wil je meer zien van de communicatiepro’s tegen COVID19BE? Check de facebookgroep. Emmaüs is een vzw die ziekenhuizen, woonzorgcentra, geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, kinderopvang en…

Hoe kan jij goede doelen helpen? Wat ga je doen?:

We bouwen een verkeerspark- primeur voor België- voor alle kinderen uit de regio Vlaams-Brabant met peter Jasper Stuyven. Daar er jaarlijks nog teveel slachtoffers in het verkeer vallen is het belangrijk om onze kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het verkeer.Bedoeling in dit park is om ve…